node-fqdn

2019-05-16 admin

node-fqdn是什么

什么是node-fqdn,Node module to get FQDN from local machine. Multiplatform.

node-fqdn使用教程帮助文档

node-fqdn

Get FQDN from host, Multiplatfotm

Install

npm install node-fqdn --save

##Usage

var fqdn = require('node-fqdn');

console.log("FQDN:", fqdn());

本站文章除注明转载外,均为本站原创或编译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处。

转载请注明:文章转载自 JavaScript中文网 [https://www.javascriptcn.com]

本文地址:https://www.javascriptcn.com/read-65103.html

文章标题:node-fqdn

回到顶部